Výroční schůze SDH RB 14. ledna 2012

21.02.2012 12:21

Druhou lednovou sobotu se konala v zasedací místnosti místní hasičské zbrojnice výroční schůze našeho hasičského sboru. Po krátkém úvodu a přivítání hostů se ujal slova velitel sboru a seznámil ostatní s fungováním sboru v roce 2011. Poté pokladník sboru informoval členy o hospodaření sboru v uplynulém roce a krátkou řeč pronesli i zástupci našich sportovních družstev. Dalším bodem schůze byla příprava letošních oslav 130 let od založení SDH v RB. Po projednání všech hlavních bodů schůze následovalo občerstvení a volná zábava. Akce skončila krátce po 24. hodině.


meta name="verify-v1" content="KVcVoGCIyBsIwrSUmVH69SRfh7nOMrgn+9U68P8welc="